Wernisaż wystawy Stop!Smog

Wernisaż wystawy Stop!Smog

W czwartek (23 maja) w Galerii Dobrej Sztuki, Al. NMP 47 odbędzie się wernisaż wystawy Stop!Smog.

STOP!SMOG to wystawa zbiorowa artystów, którzy apelują, alarmują, proszą o podjęcie radykalnych środków w walce ze smogiem. Ich prace w warstwie wizualnej i warsztatowej w różnoraki sposób analizują temat. Począwszy od realizacji właściwych sztuce przedstawieniowej, poprzez rozwiązania ekspresjonistyczne, nacechowane symbolizmem, po prace abstrakcyjne. W malarstwie, rysunku, grafice, fotografii twórcy, poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu, analizują: strukturę i wrogą materię smogu; jego wpływ na degradację środowiska naturalnego, zdrowie człowieka, płodu; nieodwracalne skutki cywilizacyjnego piętna i krótkowzroczności homo sapiens oraz perspektywę realnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Organizatorzy i współorganizatorzy tej ekspozycji:
Muzeum Częstochowskie
Biura posła prof. Jerzego Buzka
Grupa artystyczna ATINA