Sprzątanie Warty

Sprzątanie Warty

W dniach 26 i 27 kwietnia odbędzie się akcja „Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia”. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy chętni.

Akcja będzie prowadzona na terenach położonych wzdłuż całej Warty i jest skierowana do wszystkich, którzy mając na uwadze własne zdrowie, chcą zadbać również o zdrowie rzek, środowiska i otoczenia. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Ratuj Ryby z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

fot. UM Częstochowa