Nowe stawki wywozu śmieci

Nowe stawki wywozu śmieci

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, częstochowski samorząd ustalił nowe stawki dotyczące wysokości opłat za odbiór śmieci. Stawki dla mieszkańców Częstochowy wzrosną do 18 zł za odpady zbierane w sposób selektywny i 36 zł za odpady niesegregowane. Jest to wzrost o odpowiednio 7.50 i 23.50 zł za odpady od początku wejścia „rewolucji śmieciowej”, czyli od lipca 2013 r.

Z danych przedstawionych na ostatniej sesji, mieszkańcy Częstochowy produkują coraz więcej śmieci, co powoduje rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2013 roku było to 79,8 tys. ton, w 2018 już 106 tys. ton. Wydział Ochrony Środowiska prognozuje, że w 2019 będzie to 115 tys. ton, a w 2020 – 125 tys. ton.

Nowe stawki będą obowiązywać od lipca 2019 roku.