„Loreta” spełnia wymagania licencyjne

„Loreta” spełnia wymagania licencyjne

W Skrze mogą spać spokojnie. Prace, które zostały zlecone na stadionie przy Loretańskiej już wykonano. Komisja Licencyjna PZPN podjęła decyzję o zdjęciu nadzoru infrastrukturalnego jaki nałożono na klub przyznając, mu 4 czerwca warunkowo licencję na grę w II lidze w sezonie 2019/2020.

„Nadzór infrastrukturalny”, o którym była mowa w dokumencie związany był z brakiem odpowiednich tabliczek informacyjnych na stadionie (np. zamiast „wyjście ewakuacyjne”, „wyjście bezpieczeństwa” czy oznaczenie miejsc na parkingu dla delegata, obserwatorów i sędziego, zamiast ogólnego napisu „parking VIP”. Wszystkie tabliczki zostały poprawione.

W przypadku nadzoru finansowego chodziło o brak badania biegłego rewidenta za rok 2018. Klub nie dopełnił tej formalności, bowiem spółka działająca przy klubie miała być likwidowana, po awansie do II ligi zdecydowano jednak inaczej i spółka przejęła klub od stowarzyszenia, które zlikwidowano. Badanie jest właśnie w toku, ale nie udało się go zamknąć przed 4 czerwca, stąd taka była decyzja Komisji licencyjnej. Jak informują w klubie – audyt jest już gotowy i jego wyniki zostaną w najbliższych dniach przekazane do PZPN-u.

Szymon Sobol