Kończy się termin składania wniosków do VI edycji budżetu obywatelskiego

Kończy się termin składania wniosków do VI edycji budżetu obywatelskiego

27 maja mija ostateczny termin składania propozycji do VI edycji budżetu obywatelskiego.

Zadania można składać na dwa sposoby – na papierze lub elektronicznie. Papierowy formularz – dostępny na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl, w Biurze Obsługi Interesanta lub w internetowym poradniku interesanta – wypełniamy i składamy w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej lub wysyłamy pocztą na adres Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.
Drogą elektroniczną zadania zgłaszamy za pośrednictwem generatora wniosków pod linkiem: wnioski internetowe, aby wypełnić wniosek przez Internet, wystarczy posiadać adres mailowy, który służy do potwierdzenia złożenia zadania.
Pomoc przy wypełnieniu wniosku i wiedzę dotyczącą naboru będzie można uzyskać także w mobilnym punkcie:

• 25 maja, podczas Dnia Samorządu w godz. 16.00 – 19.00, przy budynku Odwachu na placu Biegańskiego,
• 26 maja, podczas Rodzinnego Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej, w godz. 12.00 – 16.00, przy stoisku Wydziału Polityki Społecznej na Promenadzie Niemena.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie: Budżet Obywatelski

fot. Promenada Śródmiejska (budowa sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego)