Co dalej z Hutą? Problemy nadal nierozwiązane

Co dalej z Hutą? Problemy nadal nierozwiązane

Sytuacja Huty w Częstochowie wciąż pozostaje niewyjaśniona. W ostatnim czasie (04.09) Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił upadłość likwidacyjną ISD Huty Częstochowa, tym samym oddalając wnioski o zatwierdzeniu sprzedaży. Związkowcy podejmują walkę i zapowiadają protesty.

Na temat problemu Huty Częstochowa można usłyszeć dużo w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że już wcześniej do Prezesa Rady Ministrów apelował Prezydent miasta Częstochowy z prośbą o zainteresowanie zaistniałą sytuacją ISD Huty Częstochowa. Również podczas jednej z sesji, częstochowscy radni przyjęli stanowisko w sprawie udzielenia przez Rząd RP pomocy dla przedsiębiorstwa, które znalazło się w trudnej sytuacji.

Sąd Rejonowy w Częstochowie 4 września ogłosił upadłość likwidacyjną Huty, co nie do końca spotkało się z przychylną opinią. Oddalił również wnioski o zatwierdzaniu sprzedaży twierdząc m.in. że podczas postępowania upadłościowego przy likwidacji na zasadach ogólnych uwzględniając koszty takiego postępowania możliwe jest uzyskanie wyższej ceny sprzedaży. Chętne do zakupu przedsiębiorstwa były dwie firmy, które proponowały 245 milionów złotych za odkup. Obecnie wyznaczony został syndyk Mieczysław Radecki, który w najbliższym czasie ma zająć się wyceną ISD Huty Częstochowa. Ma to również umożliwić zainteresowanym złożenie oferty kupna przedsiębiorstwa.

W hucie obecnie jest zatrudnionych około 1200 pracowników, należy również pamiętać że kilka tysięcy osób pracuje w firmach, które współpracują z hutą. Decyzje, które zostały do tej pory podjęte otwierają możliwość wydzierżawienia obiektu podmiotowi, który zagwarantuje przejęcie pracowników i prowadzenie produkcji. Związki z ISD Huty Częstochowa zapowiedziały protesty w obronie zakładu.

inf. własne/ hutaczestochowa.pl